Werkgroepen en gelieerde organisaties

Werkgroepen zijn onafhankelijk maar geassocieerd met en soms ook gefinancierd door ACCSS. ACCSS-leden kunnen rond een bepaald aandachtsgebied of specifieke taak een werkgroep vormen, zowel van tijdelijke als meer structurele aard. Bij de oprichting van ACCSS in 2021 sloot Special Interest Group Cyber Security (SIG CS) zich als werkgroep bij ACCSS aan. 

Gelieerd aan ACCSS is Cyber Security “next generation” wetenschappers (CSng).