Onderzoek agenda

Op 5 juni 2018 is de derde versie van de National Cyber ​​Security Research Agenda (NCSRA-III) uitgebracht. De agenda is het framework voor cybersecurity onderzoek in Nederland. Het nationale cybersecurity onderzoek is uitgevoerd in context van verschillende nationale agenda´s en roadmaps.

De National Cyber ​​Security Research Agenda (NCSRA-III) beschrijft cybersecurity onderzoeksuitdagingen rond vijf pijlers, die samen cyber security onderzoek en -ontwikkeling in Nederland ondersteunen. Deze pijlers zijn: Ontwerpen, Verdedigen, Aanvallen, Governance en Privacy. Eerdere agenda’s waren meer disciplinair van opzet. Met de nu gekozen indeling in pijlers komen wetenschappelijke disciplines bij elkaar. Ze geven richting aan het onderzoek en maken interdisciplinaire samenwerking mogelijk. Zo heeft elke pijler bijdragen nodig van computerwetenschappen, techniek, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

Het doel is om met de uitvoering van één nationale cybersecurity onderzoeksagenda een bijdrage te leveren aan de cybersecurity van verschillende topsectoren en NWA-routes. Uitvoering van de NCSRA-III wordt mede mogelijk gemaakt door honorering van cyber security projectvoorstellen die binnen de kaders van een scala aan subsidie- en aanbestedingsinstrumenten zijn ingediend.