Onderwijs agenda

Op donderdag 18 juni 2020 is de Nederlandse Cybersecurity Hoger Onderwijs Agenda gepresenteerd. Een andere belangrijke stap betreft het in kaart brengen van cyber security opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland. De informatie op de landkaart heeft betrekking op expert opleidingen en overige opleidingen in het bekostigd en niet-bekostigd hoger onderwijs die trainen voor de graden Associate degree, Bachelor and Master.  

De Nationale Cyber Security Educatie Agenda (NCSEA) is de agenda voor het cybersecurity hoger onderwijs. Voorafgaand aan publicatie zijn talloze gesprekken gevoerd, initiatieven genomen en aan de onderwijstaak gerelateerde lopende en nog te starten initiatieven bijeengebracht.

De kern van de NCSEA wordt zodoende gevormd door een lijst van interventies in het cybersecurity (hoger) onderwijs. De interventies geven een overzicht van wat er op dit moment in diverse ‘triple helix’ samenwerkingen gebeurt en wat onderwijs, private én publieke partijen de komende jaren kunnen doen om tijdelijke en uiteindelijk structurele verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. Om samenhang en samenwerking te bevorderen en fragmentatie te voorkomen, is het aan te bevelen om de interventies onder centrale onafhankelijke regie uit te voeren.