Nationaal Onderzoek

In het voorjaar van 2023 is CS4NL gelanceerd. Het CS4NL-programma voor cybersecurity-innovatie komt voort uit het Breed Gedragen Programma Cybersecurity kennis en innovatie voor de Topsectoren. De komende jaren zullen er vanuit dit programma zowel NWO als TKI calls komen.

Gehonoreerde projecten 

Eind 2021 zijn er 7 projecten, ingediend in twee SBIR calls: Automated Vulnerability Research (AVR) en Cryptocommunicatie, geselecteerd voor het toetsen van de haalbaarheid (fase 1). In september 2022 kregen 5 van de 7 projecten het groene licht om een prototype te gaan ontwikkelen (fase 2). De financiering kwam van de ministeries van Defensie en EZK.

In 2021 is door NWO-ENW een kleine ronde opengesteld gericht op open source encryptie onderzoek. Deze werd gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van een Kamermotie.

Binnen het NWA-programma ‘Cybersecurity – naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein’ is

in april 2021 door NWO aan vijf onderzoeksprojecten subsidie toegekend. Met deze projecten is circa 10 miljoen euro gemoeid. Een groot deel daarvan is door vakdepartementen ingebracht.

Halverwege 2020 opende het NWO-domein TTW een speciale Take-off ronde met cybersecurity als thema. De gemeente Den Haag had hiervoor de financiering ter beschikking gesteld.

In de zomer van 2019 ontving het IoT security project ‘An Internet of Secure Things’ -kortweg INTERSECT” – bijna 10 miljoen euro binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).

In 2017 organiseerde RVO een derde ronde SBIR Cybersecurity. Eind 2018 publiceerde NWO in het kader van het topsectorenbeleid een derde nationale cyber security call “Digital Security & Privacy”. De financiering van deze ronde kwam van de NWO-domeinen ENW, SGW en het Regieorgaan SIA. Een jaar later, eind 2019 is aan 10 onderzoekprojecten subsidie toegekend.

Zowel in 2012 als in 2014 hebben de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (geleid door het toenmalige NWO-gebied Exacte Wetenschappen) en verschillende ministeries (Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken, Financiën, Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie) gezamenlijk een nationale cyber security ronde gefinancierd. NWO coördineerde het lange termijn onderzoek (TRL 1, 2, 3) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), via het Small Business Innovation Research instrument (SBIR), het korte termijn onderzoek (TRL 4, 5, 6).