Onderwijs

Op donderdag 18 juni 2020 is de Nederlandse Cybersecurity Hoger Onderwijs Agenda gepresenteerd. Een andere belangrijke stap betreft het in kaart brengen van cyber security opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland. De informatie op de landkaart heeft betrekking op expert opleidingen en overige opleidingen in het bekostigd en niet-bekostigd hoger onderwijs die trainen voor de graden Associate degree, Bachelor and Master. 

Bekijk de landkaart met het Nederlands cybersecurity hoger onderwijs

Landkaart