Cybersecurity opleidingen

Bij de eerste stap om de onderwijsactiviteiten voor cybersecurity in het hoger onderwijs in Nederland in kaart te brengen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. de onderwijsactiviteiten zijn te relateren aan de definitie van cybersecurity van NCTV;
  2. de onderwijsactiviteiten zijn (onderdeel van) een erkende opleiding (zoals opgenomen in het CROHO);
  3. het totaal van de studielast aan cybersecurity onderwerpen is minimaal 60 ECTS (European Credit Transfer System, 1 ECTS = 28 uur studie).

Het betreft expert opleidingen en overige opleidingen in het bekostigd en niet-bekostigd hoger onderwijs die opleiden voor de graden Associate degree, Bachelor en Master. Een cybersecurity opleiding kan een eigen CROHO-nummer hebben, maar ook mogelijk is dat cybersecurity onderwijsactiviteiten gezamenlijk kunnen resulteren in een erkende titel in een cybersecurity opleiding dat onder een CROHO-nummer valt waaronder meerdere opleidingen kunnen behoren. De cybersecurity onderwijsactiviteiten zijn gegroepeerd in vijf categorie├źn:

  • Organisatie
  • Mens & Gedrag
  • Techniek
  • Keuzeruimte
  • Stage + competenties

Per opleiding is in een taartdiagram weergegeven de studielast van vijf verschillende categorie├źn, uitgedrukt in percentage van de nominale studielast. Van elke opleiding is het profiel te downloaden met gegevens over de instelling, de opleiding, typering van de opleiding en de verdeling van de studielast.