Over ACCSS

Vereniging

ACCSS (spreek uit access, ACademic Cyber Security Society) is een vereniging voor wetenschappers in Nederland die actief zijn op het terrein van cybersecurity, zowel in de bètarichtingen alsook vanuit de alfa- en gammawetenschappen.

De nieuwe vereniging heeft de volgende doelen:

  1. Zij fungeert als hub van het netwerk van alle cybersecurity wetenschappers in Nederland;
  2. Zij fungeert als toegangspoort voor publieke en private partijen die contact willen met de cybersecurity wetenschappers in Nederland; van alfa-, bèta- en gamma signatuur; en
  3. Zij treedt op als spreekbuis en vertegenwoordiger van de cybersecurity wetenschappers in Nederland om gedeelde standpunten voor het voetlicht te brengen en inbreng te verzorgen in beleidsprocessen waar expertise over cybersecurity nodig is.

De vereniging positioneert zich als eenduidig en herkenbaar aanspreekpunt en als vertegenwoordiger van de wetenschap binnen het nieuwe samenwerkingsplatform cybersecurity, dat gezien kan worden als de opvolger van dcypher.