Vereniging Over ACCSS

 

ACCSS (spreek uit als ‘access’, en de afkorting voor ACademic Cyber Security Society) is een vereniging voor wetenschappers van alle Nederlandse universiteiten (Wetenschappelijk Onderzoek) in Nederland die actief zijn op het uitgebreide terrein van cybersecurity.

Door ACCSS komen we samen om de bijdrage van cybersecurity onderzoek aan de samenleving te maximaliseren door middel van drie hoofddoelen:

  1. We vormen een netwerkhub met en voor cybersecurity wetenschappers van alle wetenschappelijke disciplines en universiteiten in Nederland.
  2. We dienen als toegangspoort, waardoor publieke en private partijen makkelijk hun weg kunnen vinden naar cybersecurity wetenschappers in Nederland.
  3. Wij treden op als pleitbezorgers en vertegenwoordigers voor cybersecurity wetenschap(pers) in Nederland om standpunten te helpen verwoorden en bijdragen die cybersecurity-expertise vereisen aan het overheidsbeleid te faciliteren.

Vereniging ACCS heeft een ANBI status.