Special Interest Group Cyber Security

De Special Interest Group Cyber Security (SIG CS) vertegenwoordigt alle Nederlandse academische instellingen waar cybersecurity onderzoek wordt uitgevoerd vanuit computerwetenschappelijk perspectief. Sinds de oprichting van ACCSS fungeert de SIG CS als brug tussen het ‘ICT Research Platform Nederland’ (IPN), dat alle Nederlandse academische onderzoeksgroepen verenigt die informatica als kern hebben en ACCSS (dat cybersecurity wetenschappers verenigt vanuit een breder perspectief dan informatica alleen).

Bij de oprichting van de SIG CS, eind 2017, bestond de groep uit de cybersecurity wetenschappers in de informatica, die tevens lid waren van de Adviesraad van het toenmalige dcypher, aangevuld met vertegenwoordigers van andere cybersecurity informatica onderzoeksgroepen. Informatie-uitwisseling en afstemming waar relevant vormden de motivatie achter de oprichting. Begin 2018 kwam de SIG CS voor het eerst bij elkaar.

De doelstelling achter de SIG CS, zoals in 2017 geformuleerd, is eigenlijk nog dezelfde. Het enige verschil is dat de spelers in het veld iets anders zijn georganiseerd.

 

Doelstelling SIG CS

Het vertegenwoordigen van de gemeenschap van security-gerelateerd ICT onderzoek richting het IPN, het vervullen van een klankbordfunctie voor het IPN betreffende securityvraagstukken, en het onderhouden van de verbinding tussen het IPN en ACCSS, twee verschillende gemeenschappen met raakpunten en gedeeltelijke overlap. Discussies over kennis – en innovatie agenda’s en capaciteitsplannen laten zien dat het soms voordelig kan zijn voor de buitenwacht (ministeries bijvoorbeeld of de politiek) een breder front te vormen, waarin ALLE Nederlandse cybersecurity onderzoeksgroepen in de informatica zijn vertegenwoordigd. Dit brede front vervult dan de klankbordfunctie. SIG CS en IPN trekken samen op om de belangen van cybersecurity wetenschap in de informatica te vertegenwoordigen, en daar waar relevant vindt afstemming plaats met ACCSS.

 

Wat is het?

Een lichtgewicht netwerk van cybersecurity wetenschappers in de informatica, dat de schakel vormt tussen het IPN en (de Adviesraad van) ACCSS. Het IPN spreekt in dit verband van een Special Interest Group, ofwel een gemeenschap binnen de grotere IPN-organisatie met een gedeeld belang bij het bevorderen van een specifiek kennis-, leer- of technologiegebied, waar leden samenwerken om oplossingen binnen hun specifieke vakgebied te beïnvloeden of te ontwikkelen, daarover communiceren en ontmoetingen organiseren. Zo functioneren binnen het IPN vijf verschillende SIG’s.

 

Organisatie SIG CS

We streven een vergadercircuit na dat naadloos aansluit bij het bestaande; we noemen onze SIG niet voor niets een lichtgewicht netwerk, waarbinnen gezorgd wordt voor een optimale onderlinge afstemming. De ACCSS Adviesraad vergadert vier keer per jaar. De SIG CS vergadert telkens precies voorafgaand aan een ACCSS Adviesraad vergadering. De voorzitter van de SIG CS is tevens lid van ACCSS Adviesraad. Tenminste een van de SIG-leden zal, om de verbinding met het IPN te onderhouden, ook de twee maal per jaar te houden algemene ledenvergadering van het IPN bezoeken.

Ook in de uitvoering van activiteiten werkt de SIG CS nauw samen met ACCSS en NWO. Zo heeft de SIG CS de organisatie van de jaarlijkse cyber security best research paper competitie van het originele dcypher overgenomen en draagt het bij aan de organisatie en invulling van de jaarlijkse ICT.Open conferentie.

 

Contact

Marten van Dijk (Marten.van.Dijk@cwi.nl) en Erik van der Kouwe (vdkouwe@cs.vu.nl).
De volledige SIG-CS ledenlijst vind je hier. Onderzoekers uit met de SIG-CS verbonden onderzoeksgroepen kunnen zo hun vertegenwoordiger vinden en zo nodig aanspreken.