Landkaart Cybersecurity Onderzoek

We streven ernaar het Nederlandse landschap voor cybersecurity onderzoek en hoger onderwijs zo volledig mogelijk in kaart te brengen. De gegevens achter dit overzicht zijn deels ontleend aan de door NWO in 2019 uitgevoerde analyse “Cybersecurity-onderzoek aan universiteiten, wetenschappelijke kennisinstituten en hogescholen. Omissies kunnen worden doorgegeven via het contactformulier op deze website.