Vereniging

In oprichting

Onder de naam ACCSS (spreek uit access, ACademic Cyber Security Society) krijgt ons land een vereniging voor wetenschappers die actief zijn op het terrein van cybersecurity in Nederland, zowel in de bètarichtingen alsook vanuit de alfa- en gammawetenschappen. 

De nieuwe vereniging heeft de volgende doelen:

  1. Zij fungeert als hub van het netwerk van alle cybersecurity wetenschappers in Nederland;
  2. Zij fungeert als toegangspoort voor publieke en private partijen die contact willen met de cybersecurity wetenschappers in Nederland; van alfa-, bèta- en gamma signatuur; en
  3. Zij treedt op als spreekbuis en vertegenwoordiger van de cybersecurity wetenschappers in Nederland om gedeelde standpunten voor het voetlicht te brengen en inbreng te verzorgen in beleidsprocessen waar expertise over cybersecurity nodig is.

De vereniging zal zich positioneren als eenduidig en herkenbaar aanspreekpunt en als vertegenwoordiger van de wetenschap binnen het in oprichting zijnde nieuwe samenwerkingsplatform cybersecurity, dat gezien kan worden als de opvolger van dcypher.

Om de resultaten van het wetenschappelijke cybersecurity onderzoek toegankelijk te maken voor belangstellenden van binnen en buiten de wetenschap, zoals de overheid en het bedrijfsleven, zal de vereniging een website openen. De site zal een overzicht bieden van onderzoeksambities, lopend cybersecurity onderzoek en activiteiten zoals summerschools. Daarnaast zal de site laten zien welke opleidingen er in Nederland zijn in het hoger onderwijs.

Er wordt, via ledenregistratie en vaststelling van statuten stapsgewijs toegewerkt naar formele oprichting, die op 1 juli zijn beslag moet krijgen namens de initiatiefnemers.

De vereniging zal bestaan uit leden, een bestuur en zowel vaste als ad-hoc commissies, belangengroepen en werkgroepen hebben. Momenteel zijn er twee special interest groups verbonden aan de ACCSS: Cyber Security next generation (CSng) en de Special Interest Group Cyber Security (SIG CS).

 

 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Research Agenda III
Bekijk de Nationale Cybersecurity Educatie Agenda