Transitie een feit: Het nieuwe dcypher trapt af met 10 workshops

17 mei 2021

Op 10 mei gebeurde het: Het “oude” dcypher stuurde aan alle abonnees zijn laatste (11e) nieuwsbrief. Abonnee-gegevens werden verwijderd uit de administratie. De oorspronkelijke dcypher website werd uit de lucht gehaald en de nieuwe gelanceerd (https://dcypher.nl).
Er wordt nog gewerkt aan het voorlopig beschikbaar houden van informatie over in het verleden georganiseerde dcypher evenementen (workshops, symposia, matchmakings).

In de periode van 18 mei tot en met 9 juni worden tien dcypher workshops gehouden.
“The results of these workshops will be used to further develop the dcypher cooperation platform.”
Het nieuwe, bij RVO gevestigde bureau, dat de reeks workshops organiseert, vraagt daarmee het nieuwe dcypher vorm te geven. Een overzicht van alle workshops en informatie over registratie is te vinden op: https://dcypher.nl/events. In de workshops zal Nederlands worden gesproken. Er wordt gevraagd mee te denken en mee te praten over onder andere het cybersecurity onderwijs, het vervullen van de netwerkrol, de agenderende rol en de programmerende rol (via routekaarten). 

Voor een aantal van deze workshops vormen de ACCSS-leden niet de primaire doelgroep. Niettemin is het nuttig om kennis te nemen van deze reeks.
 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Research Agenda III
Bekijk de Nationale Cybersecurity Educatie Agenda