Prof.dr. Michel van Eeten

Technische Universiteit Delft

Michel van Eeten is hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft. Hij bestudeert de wisselwerking tussen technologisch ontwerp en economische prikkels. Zijn team analyseert grootschalige internetmeet- en incidentgegevens om vast te stellen hoe de markten voor internetdiensten omgaan met veiligheidsrisico’s. Hij heeft empirische studies uitgevoerd die zijn gefinancierd door NWO, de ITU, de OESO, het Department of Homeland Security, de Europese Commissie, de Nederlandse Nationale Politie, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Fox-IT, banken en verschillende ministeries binnen de Nederlandse overheid. Onderwerpen variëren van botnetbeperking, dreigingsinformatie en misbruikrapportage, netwerkmetingen, het delen van informatie, beveiligingsstatistieken tot markten voor cybercriminaliteit. Van Eeten is ook lid van de Cyber ​​Security Raad, het officiële adviesorgaan van de Nederlandse overheid.

“The Dutch cybersecurity research community has evolved from a set of small islands, each small group focused on a certain specialism in one discipline, to a close-knit community full of collaboration and trust across all researchers and disciplines. The platform of dcypher was integral to the building of that community, but it was time to provide more structure and accessibility to that community by organizing ourselves more formally. This is ACCSS. The Dutch cybersecurity research community is relatively small, but it has been punching above its weight in terms of cutting edge research for years. By joining forces, we aim to ensure that we retain this quality, even under competitive hiring pressure from the countries around us.”