Twee honoreringen in speciale cybersecurity ronde Take-off

Twee onderzoeksprojecten hebben financiering ontvangen binnen de cybersecurity-ronde van Take-off, die ondersteund wordt door de gemeente Den Haag. De gehonoreerde projecten gaan over het vergroten van de veiligheid van software-ecosystemen door het beter registreren van kwetsbaarheden in software en het anonimiseren van privacygevoelige gegevens in grote dataverzamelingen.

De gehonoreerde onderzoekers kunnen een half jaar lang een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar vertaling van hun onderzoek naar een commerciële toepassing. Er is financiering verstrekt voor maximaal 40.000 euro per onderzoek.

Dit zijn de gehonoreerde projecten:

Speciale ronde cybersecurity

Dit najaar had financieringsinstrument Take-off voor het eerst een speciale ronde voor haalbaarheidsstudies met als thema cybersecurity. Dit in samenwerking met de gemeente Den Haag, die financiering daarvoor ter beschikking heeft gesteld. De gemeente neemt ook de projectbegeleiding van de gehonoreerde onderzoeken op zich. De ronde is gericht op academische onderzoekers op het gebied van cybersecurity die hun onderzoek wilden vertalen naar een commerciële toepassing. Het gaat om extra budget naast het reguliere budget voor haalbaarheidsstudies binnen Take-off.

De gemeente Den Haag wil met de investering overdracht en valorisatie van wetenschappelijk onderzoek stimuleren om kansen voor het bedrijfsleven te creëren. Op het gebied van cybersecurity is gebleken dat kennis en innovaties maar moeilijk de markt bereiken en onderzoek niet leidt tot nieuwe producten of bedrijven. 

Take-off

Take-off is een financieringsinstrument van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen voor academische onderzoekers die hun innovatieve kennis naar de markt willen brengen. Het doel is de kloof tussen onderzoek en markt te overbruggen. Het programma bestaat uit twee fases gericht op verschillende stadia van innovatie. Binnen de cybersecurity-ronde is fase 1 van toepassing, waarin academische starters een haalbaarheidsstudie of marktonderzoek uitvoeren. Daarin wordt de technische en commerciële haalbaarheid van een product, proces of service bepaald. Met behulp van feedback uit de markt wordt een inschatting gemaakt van wat er nodig is om een kansrijke business case voor een start-up te ontwikkelen.