NWA Cybersecurity 2021

Binnen het NWA-programma ‘Cybersecurity – naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein’ is op 7 april 2021 door NWO aan vijf onderzoeksprojecten subsidie toegekend. Drie projecten richten zich op governance, twee ook op cryptologische aspecten. Met deze projecten is in totaal circa 10 miljoen euro gemoeid. Een groot deel daarvan is door vakdepartementen ingebracht.

THESEUS: Making patching happen

Vrijwel alle organisaties worden geconfronteerd met een fundamentele risico-afweging: het risico van niet-patchen versus het risico van patchen. Het ontbreken van tijdige patches is tegenwoordig misschien wel het meest fundamentele probleem in beveiliging. Het wordt veroorzaakt door een mix van technische, gedrags- en bestuurlijke factoren. Dit project volgt een holistische benadering om een geïntegreerd portfolio van oplossingen te ontwikkelen om sneller te patchen.

Penvoerder namens het consortium: prof. dr. M.J.G. (Michel) van Eeten (Technische Universiteit Delft)

Partners: Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Tilburg, Technische Universiteit Delft, Meander MC, Airfrance-KLM, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat, NCSC, Secura, CyberSprint, KPN, Philips Medical Systems, Amsterdam UMC, Z-CERT, Deloitte, Cyberveilig Nederland, EuroControl

Toegekend bedrag: ca. 2,8 miljoen euro

Controllable, Accountable, Transparent: the Responsible Internet (CATRIN)

Het doel van CATRIN is om het Responsible Internet op te starten, een nieuw security-by-design concept en uitbreiding van internet dat een hoger niveau van vertrouwen en soevereiniteit mogelijk maakt. Het verandert de internetinfrastructuur van een zwarte doos in een ‘glazen doos’. Het Responsible Internet pakt het probleem van Digitale Soevereiniteit aan. CATRIN integreert technologie, economie en beleidsonderzoek om een eerste operationeel multi-operator Responsible Internet te leveren.

Penvoerder namens het consortium: dr. R. (Ralph) Holz (Universiteit Twente)

Partners: Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Delft, Waag Society, NLnet Labs, Universiteit Leiden, SIDN, KPN, TRIMM, SURFnet, Universität Duisburg-Essen, University of Oxford, RENCI, University of Illinois at Urbana Champaign, University of Kentucky, ESnet/LBNL, University of Kentucky, University of Chicago, George Mason University, Ciena, CTO Group, CAIDA, University of California, Universität der Bundeswehr München, Telefonica Research

Toegekend bedrag: ca. 2,0 miljoen euro

Cyber Security by Integrated Design (C-SIDe)

Beveiliging van softwaresystemen is een cruciale behoefte in onze digitaal verbonden samenleving en beveiliging komt voort uit een samenspel van technische en niet-technische factoren. Het is verstandiger en goedkoper om problemen tijdens de ontwikkelingstijd op te lossen om vele problemen te voorkomen. C-SIDe ontwikkelt een geïntegreerde benadering van Security-by-Design. De resulterende methodologie stelt organisaties in staat om een breder zicht te hebben op de beveiliging van hun producten en om fascinerende en veilige technologieën te creëren.

Penvoerder namens het consortium: dr. E. (Els) de Busser (Universiteit Leiden)

Partners: Universiteit Leiden, De Haagse School, NCSC, Ministerie van Justitie en Veiligheid, SURFSara, National eHealth Living Lab, Leids Universitair Medisch Centrum

Toegekend bedrag: ca. 1,45 miljoen euro

HAPKIDO (Hybrid Approach for quantum-safe Public Key Infrastructure Development for Organisations)

Veel populaire cryptografische algoritmen en versleutelingsschema’s zullen uiteindelijk worden doorbroken door kwantumcomputers. Kwantumveilige vertrouwensdiensten, inclusief de onderliggende Public Key Infrastructure (PKI), zijn nodig. HAPKIDO zal kwantumveilige PKI-systemen ontwikkelen en zal sector-gebaseerde groeipaden leveren die organisaties zullen helpen hun systemen naar een QS-toekomst te migreren. Dit gebeurt in samenwerking met koplopers in de telecom, financiële dienstverlening, zorg en publieke sector.

Penvoerder namens het consortium: dr. G. (Gabriele) Spini (TNO)

Partners: TNO, Technische Universiteit Delft, Centrum Wiskunde & Informatica, KPN, Microsoft Nederland, Microsoft Corporation, Zynyo, Logius

Toegekend bedrag: ca. 2,0 miljoen euro

PROACT – Physical Attack Resistance of Cryptographic Algorithms and Circuits with Reduced Time to Market

De moderne samenleving is verbonden via elektronische en mobiele apparaten, die we het Internet of Things (IoT) noemen. Het ontbreken van de juiste beschermingsmechanismen kan leiden tot schendingen van de privacy en financiële schade. Het doel van PROACT is het ontwerpen van nieuwe algoritmen en siliciumchips met inherente bescherming tegen fysieke aanvallen, en het ontwikkelen van nieuwe simulatie- en evaluatietechnieken voor fysieke beveiliging. PROACT zal daarom bijdragen aan een verhoogde beveiliging van onze persoonlijke en bedrijfsgevoelige gegevens.

Penvoerder namens het consortium: prof. dr. ir. N. (Nele) Mentens (Universiteit Leiden)

Partners: Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, Technische Universiteit Delft, Fontys, Riscure, Signify, Intrinsic D, Neurasmus, DSP Valley, Rambus, NTU Singapore, HTX Singapore, Cadence UK

Toegekend bedrag: ca. 1,8 miljoen euro

Bron: NWO