Cyber Security Research 2014

Eind 2013 maakten de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (geleid door het NWO-gebied Exacte Wetenschappen) en de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken, Financiën, Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie (gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken) samen een bedrag van € 6,4 miljoen vrij voor een tweede cyber security ronde.

NWO Projecten
Project samenvattingen in pdf (Engels)

Deze tweede impuls gaf invulling aan een van de speerpunten uit de nieuwe Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2) en had als doel de kennisbasis te versterken om daarmee de digitale weerbaarheid van Nederland ook in de toekomst te kunnen waarborgen. NWO financiert het lange termijn wetenschappelijk onderzoek in publiek-private samenwerkingsverbanden met € 3,5 miljoen. Voor de korte termijn R&D projecten hebben de bovengenoemde ministeries € 2,9 miljoen uitgetrokken.

Onderzoeksvoorstellen
Onderzoeksvoorstellen konden ingediend worden binnen één of meer van de volgende negen thema’s, beschreven in de Nationale Cyber Security Research Agenda II:

  • Identity Management, privacy en vertrouwen
  • Malware en kwaadaardige infrastructuren
  • Detectie, preventie en monitoring van aanvallen
  • Forensisch onderzoek en incident management
  • Data, beleid en access management
  • Cybercrime en de underground economy
  • Risk Management, economie en regelgeving
  • Veilige ontwerpen en technieken
  • Offensieve cyber capaciteiten

Korte en lange termijn onderzoek
De NWO ronde richtte zich op de periode 2014-2020 en was daarmee op de lange termijn gericht. Voor het lange termijnonderzoek, via het NWO-instrumentarium, werd een eigen bijdrage van de met de kennisinstellingen samenwerkende bedrijven en/of maatschappelijke organisaties verwacht.Voor de korte termijn R&D projecten, via het SBIR-instrument van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,zijn ondernemers uitgedaagd te komen met originele inventieve oplossingen, waarin verbinding met onderzoeksinitiatieven centraal staan en waarbij onderwijs- en/of kennisinstellingen betrokken zijn. Meer informatie over het programma, de indieningsprocedures en de voorwaarden is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SBIR Cyber Security Research II 
Project samenvattingen in pdf