CyberSec4Europe

De ambitie van de EU om een toonaangevende digitale economie te worden, wordt geleid door zowel democratische waarden als superieure onderzoeksnormen. Voortbouwend op bestaande samenwerkingssynergieën en praktische beleidservaring, zal het door de EU gefinancierde H2020 CyberSec4Europe-proefproject een routekaart en aanbevelingen voor de uitvoering van het Europees cyberbeveiligingscompetentienetwerk ontwikkelen. Het project verzamelt input van diverse belanghebbenden en onderzoekt beste praktijken om een robuuste en duurzame governancestructuur voor Europese cyberbeveiligingssamenwerking op te bouwen en te testen. Een van de beoogde resultaten van het project is de consolidatie van bestaande capaciteiten en de ontwikkeling van nieuwe modellen, zodat Europa klaar is om de uitdagingen van de snel veranderende wereldwijde cyberbeveiligingsomgeving aan te pakken.

Bekijk de Nationale Cybersecurity Research Agenda III
Bekijk de Nationale Cybersecurity Educatie Agenda