Bestuur samenwerkingsplatform cybersecurity kennis en innovatie bekend

18 februari 2021

Op woensdag 17 februari 2021 is het bestuur van het Samenwerkingsplatform Cybersecurity Kennis en Innovatie bekend gemaakt. De oprichting van dit nieuwe samenwerkingsplatform is het resultaat van een lang proces, dat in 2017 is begonnen met een brandbrief van Herbert Bos, Michel van Eeten en Bart Jacobs, gevolgd door een Tweede Kamer motie van Kees Verhoeven en Arno Rutte.

Het platform bestuur bestaat vooralsnog uit:

  • Patricia Zorko (Rijkswaterstaat, voorzitster),
  • Marcel van Oirschot (KPN),
  • Dirk Jan van den Heuvel (Secura),
  • Maarten Tossings (TNO),
  • Aiko Pras (Universiteit Twente),
  • Ineke van Oldeniel (Saxion), 
  • Piet-Hein de Jager (Cape Investment) en
  • Arian Steenbruggen (NWO)

Het nieuwe platform is de opvolger van dcypher. Het platform heeft als doel het nationale cybersecurity onderzoek te agenderen en te programmeren, en zal zich inzetten de hiervoor benodigde middelen en financiën rond te krijgen. Men kan zeggen dat het platform de vraagkant naar academisch cybersecurity onderzoek bundelt, terwijl de eveneens recentelijk opgerichte ACademic Cyber Security Society (ACCSS) het aanbod vanuit de wetenschap bundelt. Door goede onderlinge afstemming en samenwerking zullen het Platform en de Society een belangrijke impuls geven aan het Nederlandse cybersecurity onderzoek.

 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Research Agenda III
Bekijk de Nationale Cybersecurity Educatie Agenda