DHS-MinV&J-NWO 2018

Het Joint U.S. - Netherlands Cyber Security Research Programma betreft een gezamenlijke call for proposals van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Ministerie van Justitie & Veiligheid (MinV&J) en het Department for Homeland Security, Science and Technology Directorate (DHS S&T). In deze call hebben onderzoekers werkzaam in Nederland in partnerschap met een Amerikaanse mede-aanvrager een voorstel ingediend binnen twee onderzoeksthema’s, te weten Industrial Control Systems / Supervisory Control and Data Acquisition (ICS/SCADA) en Distributed Denial of Service (DDoS) attacks and Domain Name Systems (DNS). Tot 31 augustus 2017 konden onderzoekers aanvragen indienen voor de Joint U.S. - Netherlands Cyber Security Research Programme. In totaal zijn 13 voorstellen beoordeeld, waarvan er 5 aanvragen gehonoreerd zijn.

Bekijk de Nationale Cybersecurity Research Agenda III
Bekijk de Nationale Cybersecurity Educatie Agenda