DHS-MinV&J-NWO 2013

Het Joint U.S. - Netherlands Cyber Security Research Programma betreft een gezamenlijke call for proposals van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Ministerie van Justitie & Veiligheid (MinV&J) en het Department for Homeland Security, Science and Technology Directorate (DHS S&T). 

Gehonoreerde projecten in 2013 zijn:

Bekijk de Nationale Cybersecurity Research Agenda III
Bekijk de Nationale Cybersecurity Educatie Agenda