Nationaal Onderzoek

Zowel in 2014 als in 2012 hebben de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (geleid door het NWO-gebied Exacte Wetenschappen) en verschillende ministeries (Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken, Financiën, Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie) gezamenlijk een cyber security ronde gefinancierd. NWO heeft de coördinatie van het Lange termijn onderzoek uitgevoerd en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via het Small Business Innovation Research instrument (SBIR) het korte termijn onderzoek. In 2017 organiseerde RVO de derde ronde SBIR Cybersecurity en eind 2018 is een derde NWO Cybersecurity Call van start gegaan. Hierna zijn verschillende andere initiatieven ondernomen.

Gehonoreerden projecten

 

 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Research Agenda III
Bekijk de Nationale Cybersecurity Educatie Agenda