Lidmaatschap

In eerste instantie biedt ACCSS lidmaatschap aan voor haar leden in twee categorieen. 

Leden kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn die:

  • werkzaam zijn bij, of anderszins duurzaam verbonden zijn aan, een in Nederland gevestigde instelling voor wetenschappelijk onderwijs of wetenschappelijk onderzoek verrichten in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (of daarmee in de ogen van het bestuur gelijk te stellen instelling); en 
  • zich in dat kader bezighouden met cybersecurity onderzoek en/of onderwijs, ongeacht de wetenschappelijke discipline van waaruit zij zulks doen.

Bijdrage per (verenigings)jaar:

  • Gewoon individueel lidmaatschap categorie 1: € 100
    (senior onderzoeker/vaste medewerker, werkzaam aan een Nederlandse academische instelling, of emeritus tot einde promotierecht).
     
  • Gewoon individueel lidmaatschap categorie 2: € 50
    (junior onderzoeker/tijdelijke medewerker, werkzaam aan een Nederlandse academische instelling).

Het eerste verenigingsjaar loopt van 1 juli 2021 t/m 31 december 2022.

Het ACCSS-bestuur beslist over uw toelating als lid en zal binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw verzoek, onder opgaaf van redenen, haar besluit met u delen. Na acceptatie ontvangt u een factuur voor de contributie.
 

Je kunt je via het webformulier aanmelden als lid van de vereniging.

Bekijk de Nationale Cybersecurity Research Agenda III
Bekijk de Nationale Cybersecurity Educatie Agenda