Landkaart cybersecurity onderzoek en hoger onderwijs

Dit is een afdruk van het Nederlandse landschap voor cybersecurity onderzoek en hoger onderwijs. De gegevens achter dit overzicht zijn deels ontleend aan de door NWO in 2019 uitgevoerde analyse “cybersecurity-onderzoek aan universiteiten, wetenschappelijke kennisinstituten en hogescholen. Omissies kunnen worden doorgegeven via het contactformulier

onderzoekcybersecurity onderzoeksgroep

onderwijscybersecurity hoger onderwijs 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Research Agenda III
Bekijk de Nationale Cybersecurity Educatie Agenda