Manifest: Prioriteit geven aan menselijke maatstaven in VN-Verdrag cybercriminaliteit

October 1, 2021

Cybercriminaliteit blijft zich ontwikkelen. Hoewel er duidelijk iets moet gebeuren, groeit de bezorgdheid dat de voorgestelde maatregelen om dit aan te pakken ten koste gaan van fundamentele mensenrechten en dat er ernstige risico’s zijn voor het open en vrije internet. Een aantal organisaties uit de wereld, waaronder het CyberPeace Institute hebben een Multi-Stakeholder Manifesto gepubliceerd, dat ervoor pleit dat in het VN-Verdrag voor de bestrijding van cybercriminaliteit, waarover onderhandelingen lopen, mensgerichte beginselen worden opgenomen.

https://cyberpeaceinstitute.org/multistakeholder-manifesto/

View National Cybersecurity Research Agenda III
View National Cybersecurity Education Agenda