Vacature Lector Cyber Security Kenniscentrum Digital Business & Media, Hogeschool Utrecht

October 6, 2021

Datalekken en cyberaanvallen staan bovenaan de lijst met risico’s die bestuurders het meeste zorgen baren. Zowel organisaties als hele samenlevingen zijn van online applicaties afhankelijk en dat maakt hen kwetsbaar. Lukt het criminelen om via internet toegang te krijgen tot bestanden of apparatuur, dan kan de schade groot zijn. Dagelijks zijn er digitale aanvallen en nieuwsartikelen over databases met persoonlijke gegevens die gelekt zijn.

Cyber Security richt zich op verschillende aspecten waarbij een integrale aanpak vereist is: mensen-proces-technologie, een cultuur gericht op digitale veiligheid, de juridische invalshoek en de ethische component. Wetenschappelijk onderzoek naar cyber security staat nog in de kinderschoenen. Naast kennis en onderzoek op technologisch aspecten, is er grote behoefte aan onderzoek naar de organisatiekant van cyber security: processen, cultuur gericht op digitale veiligheid en menselijk gedrag. Hogeschool Utrecht speelt hierop in met een nieuw lectoraat Cyber Security. 

Het nieuwe Lectoraat Cyber Security heeft als centrale vraag: Door welke organisatorische inrichting en interventies op het gebied van technologie, processen, cultuur en menselijk gedrag kunnen we de organisatie digitaal veilig(er) maken?

Onze focus ligt op informatiebeveiliging. Het gaat hierbij om procesinnovaties (bijv. usable security) die veilig gedrag en bewustwording stimuleren. Alles om ervoor te zorgen dat de gebruiker (de medewerker die ICT gebruikt voor het werk, de burger/consument), de cruciale factor, zich digitaal veilig gedraagt. Op basis van dit onderzoek draagt het lectoraat actief bij aan het toekomstbestendig maken van gerelateerd bachelor- en masteronderwijs bij Hogeschool Utrecht. Het lectoraat dient een prominente plek in de beroepspraktijk te verkrijgen, onder andere door middel van sterke zichtbaarheid op congressen, in vakliteratuur en binnen organisaties.

Wat ga jij doen?

 • Je levert een belangrijke bijdrage aan de gewenste maatschappelijke impact van het lectoraat. Je vertaalt gegevens uit onderzoek, beroepspraktijk en wetenschappelijke theorievorming naar methodisch handelen, opleidingsstrategieën, innovatieve programma’s voor en samen met de beroepspraktijk en beroepscompetenties, en communiceert daarover in diverse media.
 • Je zorgt voor de verdere ontwikkeling van de kenniskring rondom de overeengekomen onderzoekslijnen, werft onderzoeksubsidies en/of opdrachtgevers voor jouw onderzoeksactiviteiten en stuurt actief op de verschillende geldstromen.
 • Bij overige werkzaamheden kun je denken aan het begeleiden van promovendi, publiceren van jouw bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen en het door ontwikkelen van het kennisnetwerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Uiteraard draag je naast jouw eigen onderzoeksprogramma ook bij aan een goede organisatie en strategie van het kenniscentrum, de opleidingsinstituten en de HU als geheel.
 • Je bent onder andere nauw betrokken bij het onderwijs van het Instituut voor Veiligheid en het Institute for ICT. Denk hierbij aan de ontwikkeling van een Master Cyber Security. Je participeert proactief in de bachelors van de hiervoor genoemde instituten met bijvoorbeeld studentprojecten. Maar je zoekt ook bewust de verbinding met andere HU masters zoals de Master Data Driven Business, de Master Project Management en de Master of Informatics.

Jouw profiel 
Door jouw relevante werkervaring, netwerk, kennis en vaardigheden ben je in staat te fungeren als boegbeeld van dit lectoraat, binnen en buiten de hogeschool. Je hebt zowel academische banden als goede connecties in de praktijk. Dit blijkt uit internationale samenwerkingsverbanden of onderzoeksopdrachten, door congressen, conferenties en symposia waaraan je hebt bijgedragen. Je bent in staat betaalde opdrachten uit de beroepspraktijk te acquireren en om onderzoeksprojecten te initiëren en te acquireren.

En verder:

 • Je bent een gezaghebbende, praktijk georiënteerde academicus, gepromoveerd in een voor het lectoraat relevant vakgebied in relatie tot de thematiek van het lectoraat.
 • Je hebt aantoonbare vakinhoudelijke expertise op het gebied van cyber security, begrijpt cyber security vanuit de technologie en hebt je ontwikkeld aan de organisatiekant: processen, security cultuur en menselijke gedrag. Deze expertise blijkt uit bijvoorbeeld een studierichting, publicaties, doceeractiviteiten of congresbijdragen.
 • Je hebt plezier in het overdragen van kennis en bent daarbij inspirerend naar beroepskrachten, docenten en studenten. Ook ben je in staat de uitkomsten en opbrengsten van onderzoek te vertalen naar onderwijsprogramma’s van bachelor- en masteropleidingen.
 • Je hebt het vermogen om verbindingen te leggen tussen dit lectoraat en de programmalijnen van het kenniscentrum, en tussen dit lectoraat en de lectoraten bij andere kenniscentra.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het verbinden van onderzoek met de beroepspraktijk.
 • Je bent een teambuilder en kunt leidinggeven aan een team van docent-onderzoekers (allen parttime verbonden aan het lectoraat) en hen ondersteunen en faciliteren in hun ontwikkeling.
 • Je hebt het vermogen om te enthousiasmeren, inspireren en innoveren. Dit blijkt uit bijvoorbeeld aanbevelingen, evaluaties of beoordelingen.
 • Je hebt een open oog voor wat er in de praktijk gebeurt en bent in staat het lectoraat inhoudelijk te ontwikkelen in relatie tot nieuwe vraagstukken en uitdagingen in de komende jaren.

Het Kenniscentrum Digital Business & Media 
Groei door innovatie is een van de pijlers van onze economie. Dat vraagt om kennis, creativiteit en ondernemerschap. Het Kenniscentrum Digital Business & Media geeft vanuit haar focus mensgericht digitaliseren richting en uitwerking aan de belangrijke thema’s van innovatie in de huidige digitale samenleving. Dit doen we door voor creatieve en businessprofessionals tools en diensten te ontwikkelen die zij kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk.
Meer over dit Kenniscentrum https://www.hu.nl/onderzoek/digital-business-and-media

Wat wij jou bieden 
Je krijgt een arbeidsovereenkomst (D4) voor de looptijd van het lectoraat met een omvang van minimaal 0,6 fte (in overleg). Het onderzoeksprogramma van het lectoraat is vastgesteld voor een periode van 4 jaar ingaand bij de indiensttreding van de lector. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband (1 fte) minimaal €5.797,43 en maximaal €7.485,19 (schaal 15). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness. Lectoren worden in principe aangesteld voor vier jaar of de resterende looptijd van een lectoraat, waarna een besluit wordt genomen over een eventuele vaste aanstelling in deze positie. 

Solliciteren  
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Dr. Gerrita van der Veen, directeur Kenniscentrum, gerrita.vanderveen@hu.nl
Je kunt tot en met 24 oktober 2021 uitsluitend direct online solliciteren via https://werkenbijhu.nl/vacatures/lector-cyber-security

Vanuit de overtuiging dat diversiteit bijdraagt aan ons onderwijs en onderzoek, worden kandidaten met verschillende achtergronden, ervaringen en beperkingen met nadruk uitgenodigd om te solliciteren. Een screening op identiteit en diploma, een VOG en een referentieonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure. De sollicitatieprocedure kun je vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden Hier is ook een link naar de CAO-hbo te vinden.
 

View National Cybersecurity Research Agenda III
View National Cybersecurity Education Agenda