Drs. Jan Piet Barthel, advisor

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Jan Piet Barthel

Jan Piet Barthel is programmacoördinator cybersecurity-onderzoek bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO en adviseur van het ACCSS-bestuur. Jan Piet heeft een Master Natuurkunde behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Jan Piet werkte als software engineer en senior technisch manager in de telecom industrie. Hij heeft verschillende softwareontwikkelingsteams geleid, zowel in Nederland als in de VS. Van 2005 tot 2011 was Jan Piet hoofd bureau van het Nationaal Orgaan voor ICT Onderzoek en Innovatie (ICTRegie). Zijn betrokkenheid bij informatie/cybersecurity begon in 2007. Jan Piet was initiatiefnemer van dcypher (Dutch cybersecurity platform higher education & research). In 2015 heeft hij in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid dit platform opgericht. Hij vervulde de rol van directeur dcypher tot eind 2020.

“With dcypher we have succeeded in making all kinds of connections between science, business and governments in the broad field of cybersecurity. In recent years, cybersecurity researchers from different scientific disciplines have gotten to know each other on that platform. While the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy was making plans to set up a new platform as a follow-up to dcypher, the multidisciplinary academic community appeared to be motivated to step up and get united. Contributing to building ACCSS is a privilege. I am convinced of the added value of this academic gateway to the cybersecurity field in its entirety.”

Bekijk de Nationale Cybersecurity Research Agenda III
Bekijk de Nationale Cybersecurity Educatie Agenda