Chist-ERA

Op 4 juli 2015 zijn de project coördinatoren binnen de call "User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things" (SPTIoT) van het ERAnet CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET) geïnformeerd over de financiering van hun projecten. Er zijn zes projecten gehonoreerd; Nederland doet in vier projecten mee. Nederland werkt daarin samen met landen als België, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

European Coordinated Research on Long - term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET

Dutch contributions:

Bekijk de Nationale Cybersecurity Research Agenda III
Bekijk de Nationale Cybersecurity Educatie Agenda